Spontane rechtzettingen – Belastingverhoging

Standpunt nr. 15061 dd. 27.04.2015

Art. 3.18.0.0.7. en 3.18.0.0.15. VCF


 

De belastingplichtige kan een verzuim rechtzetten door spontaan een bijvoeglijke (of verbeterde) aangifte van nalatenschap in te dienen.

Vermits de rechtzetting van de niet aangegeven goederen in de nalatenschap, opgenomen in deze bijvoeglijke aangifte, voortvloeit uit een spontane aangifte, is er een belastingverhoging van 20% (van de aanvullende rechten) voor de niet aangegeven goederen, verschuldigd (art. 3.18.0.0.7. VCF).

Wanneer een aangifte echter zou voortvloeien uit een fraude onderzoek dat de BBI is opgestart, dan is de 100 % belastingverhoging van toepassing (art. 3.18.0.0.15. VCF).

 

----------

publicatie op 05.05.2015