Start van de aangiftetermijn voor onwetende erfopvolgers

Standpunt nr. 15046 dd. 15.10.2018 

Art. 3.3.1.0.6 VCF


 

Indien de erfgenamen pas na de indieningstermijn op de hoogte waren van hun hoedanigheid van erfgenaam, kan de aanvangsdatum voor de termijn van de indiening van de aangifte in dergelijke gevallen worden opgeschort.

De betrokken erfgenaam moet aantonen op welk ogenblik en op welke wijze hij/zij kennis heeft gekregen van het overlijden en/of zijn hoedanigheid van erfgenaam. Dit mag worden aangetoond via alle bewijsmiddelen van gemeen recht, getuigen en vermoedens inbegrepen maar met uitzondering van de eed.

 

----------

  • wijziging op 15.10.2018, publicatie op 12.11.2018
  • aanvulling met de laatste twee zinnen van de tweede alinea op 30.05.2016, publicatie op 02.06.2016
  • aanvulling met tweede alinea op 26.05.2015, publicatie op 08.06.2015
  • oorspronkelijk standpunt dd. 16.03.2015, publicatie op 31.03.2015