Regelgeving

In de Vlaamse Codex vindt u de volledige geconsolideerde Vlaamse regelgeving vanaf 1 januari 1959 tot vandaag.

De Vlaamse Codex vormt geen officiële bekendmaking in de zin van de Grondwet. Alleen de publicatie in het Belgisch Staatsblad heeft een officieel karakter.

Voor een actuele gecoördineerde versie van de Vlaamse Codex Fiscaliteit die sinds 1 januari 2014 van kracht is, kan u steeds terecht op http://codex.vlaanderen.be