Instructiefilmpjes Mijn Dossier voor ondernemingen

Om de bestaande volmachten te verlengen of om er nieuwe toe te kennen, moet u in het Vlaams gebruikersbeheer het gebruikersrecht Mijn dossier Vlaamse Belastingdienst Gebruiker toekennen aan de gebruiker(s) aan wie u volmacht wil geven. Daarvoor moet u een aantal stappen doorlopen die uitgelegd zijn op de website van de Vlaamse overheid en in instructiefilmpjes. Hebt u hier hulp bij nodig, dan kunt u contact opnemen met de Vlaamse Infolijn via het gratis telefoonnummer 1700.

Meer informatie en bijhorende instructiefilmpjes over het gebruikersbeheer vindt u op:
https://overheid.vlaanderen.be/praktische-info-voor-lokale-beheerders.

Om een volmacht aan te maken via het Vlaams gebruikersbeheer, doorloopt u volgende vier stappen:

STAP 1 - de wettelijk vertegenwoordiger van de onderneming duidt zichzelf aan als hoofdtoegangsbeheerder in het Beheer der Toegangsbeheerders (toelichting via https://overheid.vlaanderen.be/aanmelden-als-ondernemer);

STAP 2 - de wettelijk vertegenwoordiger van de onderneming zoekt zichzelf op in het centraal gebruikersbeheer en kent zichzelf het recht hoofd lokale beheerder toe (toelichting via https://overheid.vlaanderen.be/aanmelden-als-ondernemer);

STAP 3 - de hoofd lokale beheerder zoekt een gebruiker op waaraan die een volmacht wil geven en koppelt die aan de onderneming;

STAP 4 - de hoofd lokale beheerder kent het gebruikersrecht Mijn dossier Vlaamse Belastingdienst Gebruiker toe aan de gebruiker en selecteert in Profiel de belasting(en) waarvoor het gebruikersrecht wordt verleend.