Phishingmails in naam van kilometerheffing

  • 21 november 2019

Er circuleren mails met een verdachte bijlage die zogezegd een factuur of aanslagbiljet bevatten. Het gaat om frauduleuze mails, ondertekend met een legitiem mailadres "kilometerheffing", dat echter niet het werkelijke verzendadres is.

U vindt nuttige tips om valse mails te herkennen op https://www.safeonweb.be/nl/leer-valse-mails-herkennen.

Als u dergelijke mail ontvangen hebt: dien klacht in bij de politie, zeker als u een bijlage geopend heeft die uw computersysteem schade heeft toegebracht of als u werkelijk een betaling uitgevoerd hebt. U kan de mail ook voor onderzoek doorgeven aan verdacht@safeonweb.be.

Twijfelt u aan de echtheid van een aanslagbiljet of herinnering die u via post of elektronisch heeft ontvangen? Ons rekeningnummer staat steeds gepubliceerd op Wat is de correcte wijze om een belasting te betalen?.

Voorbeeld mail ondertekend met kilometerheffing maar andere afzender