Omzetting naar Intern Recht ?

Art 28 van Richtlijn 2010/24/EU legt de lidstaten op voornoemde Richtlijn om te zetten naar intern recht.

Met haar decreet van 21/12/2012 (B.S. 28/12/2012) kwam de Vlaamse Overheid aan deze vraag tegemoet.

Dit is het decreet betreffende de wederzijdse bijstand inzake de invordering van schuldvorderingen die voortvloeien uit belastingen rechten en andere maatregelen.