Nieuwsoverzicht

  • 16 november 2020

Overname van het repertorium van automatische ontspanningstoestellen door de Vlaamse Belastingdienst

Vanaf 1 januari 2021 zal de Vlaamse Belastingdienst zelf instaan voor de fiscale rangschikking van
  • 4 november 2020

Bijkomende coronamaatregelen tweede golf

Lees het overzicht van de bijkomende maatregelen (toleranties) die de Vlaamse Belastingdienst neemt naar aanleiding van de tweede coronagolf (periode vanaf 1 november 2020) op https://www.vlaanderen.be/coronamaatregelen
  • 22 juni 2020

Jaarlijkse automatische indexatie verkeersbelastingen vanaf 1 juli 2020

Sommige verkeersbelastingen worden jaarlijks geïndexeerd. Dat gebeurt telkens op 1 juli, op basis van de evolutie van de indexcijfers van de maand mei.
  • 19 mei 2020

Wijzigingen bij verlaagde tarieven registratiebelasting bij aankoop van de enige eigen woning

De Vlaamse Regering keurde op 8 mei een ontwerp van decreet goed dat wijzigingen aanbrengt bij de voorwaarden voor verlaagde tarieven in de registratiebelasting bij de aankoop van de enige woning. Onder voorbehoud van verdere behandeling en goedkeuring of wijziging door het Vlaams Parlement
  • 22 oktober 2020

Wijzigingen verkeersbelastingen voor inschrijvingen vanaf 1 januari 2021

Voor voertuigen die voor de eerste keer ingeschreven worden vanaf 1 januari 2021 wijzigt de berekening van de belasting op inverkeerstelling en de jaarlijkse verkeersbelasting.
  • 12 juni 2020

Onroerende voorheffing: Verzending aanslagjaar 2020 gestart met nieuwe layout

De verzending voor aanslagbiljetten onroerende voorheffing (OV) voor het
  • 12 mei 2020

Verlenging coronamaatregelen voor burgers en bedrijven

Begin april legde de Vlaamse Belastingdienst al een aantal fiscale steunmaatregelen vast voor bedrijven en particulieren. Deze maatregelen worden nu verlengd tot en met 30 september 2020. Op die manier krijgen burgers en bedrijven onmiddellijk een lange periode van rechtszekerheid.
  • 17 augustus 2020

Phishingbericht "teruggave coronacrisis"

Er circuleert een nieuw phishing-bericht, zogezegd in naam van de Vlaamse Belastingdienst. Het is ditmaal een SMS- of e-mailbericht waarbij burgers naar een valse website worden gelokt.
  • 5 juni 2020

Horeca, speelhallen en casino’s: fiscale controles Automatische Ontspanningstoestellen hernemen vanaf 1 juli

Om de uitbaters voldoende tijd te geven om bij de heropstart alle verplichtingen opnieuw in orde te brengen, herneemt de Vlaamse Belastingdienst de fiscale controles pas vanaf 1 juli.
  • 8 mei 2020

Heropening loketten Vlaamse Belastingdienst op afspraak vanaf 11 mei

De medewerkers van de Vlaamse Belastingdienst proberen u eerst zo goed mogelijk