Moet ik de belasting betalen als ik een bezwaarschrift indien?

Als u een bezwaar tegen een aanslag indient, moet u minstens het niet-betwiste gedeelte van de aanslag betalen.

Betaalt u het niet-betwiste gedeelte van de aanslag niet, dan blijft u op dat bedrag nalatigheidinterest verschuldigd, dus ook als uw bezwaar ingewilligd wordt.

Als u alleen het niet-betwiste gedeelte van de aanslag betaalt maar uw bezwaar wordt niet ingewilligd, dan zal u nalatigheidinterest verschuldigd zijn op het gedeelte van de aanslag dat u betwistte en dus niet betaalde.

Het is raadzaam om steeds de volledige aanslag te betalen. Zo bent u zeker dat u later geen nalatigheidinterest zal moeten betalen. Als na onderzoek van uw bezwaar blijkt dat u recht heeft op een terugbetaling, dan zal de Vlaamse Belastingdienst u het te veel betaalde bedrag terugstorten, vermeerderd met moratoriuminterest als u daar recht op heeft. Voor meer informatie, zie Wat gebeurt er als ik te veel betaald heb?