Klachtenformulier

Bestanden moeten kleiner zijn dan 2 MB.
Toegestane bestandstypen: gif jpg jpeg png pdf docx xls xlsx.
Uw klacht

Hebt u een klacht over de werking van het Agentschap Vlaamse Belastingdienst of andere diensten binnen het Vlaams Ministerie van Financiën en Begroting? Dan kan u via dit formulier een klacht indienen. Let wel: u kan langs deze weg geen bezwaarschrift indienen. Wenst u elektronisch een bezwaarschrift in te dienen, dan kan u dit via het digitaal loket.