Jaarlijkse automatische indexatie verkeersbelastingen vanaf 1 juli 2020

  • 22 juni 2020

Sommige verkeersbelastingen worden jaarlijks geïndexeerd. Dat gebeurt telkens op 1 juli, op basis van de evolutie van de indexcijfers van de maand mei. Omwille van de beperkte inflatie liggen de basistarieven van die verkeersbelastingen door deze automatisch indexatie dit jaar maar 0,48% hoger dan vorig jaar.

De te betalen verkeersbelastingen kan u eenvoudig zelf berekenen via onze simulatiepagina.

Jaarlijkse verkeersbelasting

Voor de jaarlijkse verkeersbelasting worden de volgende belastingbedragen jaarlijks op 1 juli geïndexeerd:

Belasting op Inverkeerstelling (BIV)

Voor de BIV op basis van milieukenmerken worden de volgende bedragen jaarlijks op 1 juli geïndexeerd:

  • de minimum- en maximumbelasting (minimum 45,56 euro en maximum 11.391,05 euro vanaf 1 juli 2020)

  • de luchtcomponent (c). De luchtcomponent bepaalt in grote mate het bedrag van de verschuldigde BIV en varieert in functie van de euronorm en de brandstofsoort van het voertuig.

  • de forfaitaire BIV van toepassing op oldtimers, 45,56 euro vanaf 1 juli 2020.

Aanvullende verkeersbelasting

De aanvullende verkeersbelasting (LPG-voertuigen) wordt niet geïndexeerd.