Inwerkingtreding van Richtlijn 2010/24/EU

Richtlijn 2010/24/EU trad in werking op 01/01/2012.