In welke munteenheid moet een verzoek tot invordering opgesteld? Wat met de wisselkoers?

Het is logisch dat een aangezocht land de verschuldigde sommen int in zijn eigen munteenheid.

Daarom geldt dat wanneer de aangezochte en de verzoekende lidstaat niet dezelfde valuta kennen,  het verzoek tot invordering het verschuldigde bedrag in beide valuta’s moet vermelden.  

De gehanteerde wisselkoers is de recentst gepubliceerde koers in het publicatieblad van de EU, voorafgaand aan de datum van verzending van het verzoek.

Ook ingevolge koersverschillen bestaat de mogelijkheid dat er zich na volledige inning in de aangezochte lidstaat , verschillen in meer of in min voordoen.