Ik verzocht om inlichtingen maar krijg geen respons?

Volgende bepalingen zijn van toepassing :

De aangezochte autoriteit stuurt uiterlijk zeven kalenderdagen na ontvangst van het verzoek een ontvangstmelding (art 7,1° UV 1189/2011)

De aangezochte autoriteit verstrekt de gevraagde gegevens zo spoedig mogelijk aan de verzoekende autoriteit (art 8,1° UV 1189/2011) of geeft uiterlijk 6 maand na ontvangst van het verzoek een stand van zaken (art 8,1° UV 1189/2011).

De praktijk leert dat lang niet alle lidstaten voormelde termijnen respecteren. Vandaar dat VLABEL op verzoek van het lokaal bestuur zal peilen naar het gevolg dat aan het verzoek werd gegeven. De besturen waken erover deze vraag, naar een stand van zaken, pas te stellen 6 maand nadat VLABEL haar een kopij van het doorgestuurde formulier heeft overgemaakt.