Hoe een verzoek tot notificatie indienen?

Tot op heden maakte de Vlaamse Belastingdienst nog geen gebruik van dit type van bijstand. VLABEL staat zelf in voor het verzenden van eender welk document aan de in een andere EU-lidstaat verblijvende belastingplichtige, al dan niet na eerst via een verzoek om inlichtingen het correcte adres te hebben bekomen.

Wanneer een lokaal bestuur het aangewezen acht een document ter kennis te laten brengen, door de bevoegde autoriteit van de woonstaat van haar belastingplichtige, dan past het contact op te nemen met onze diensten op het nummer (053) 72 22 46.