Hoe een verzoek om inlichtingen indienen?

Vooralsnog wordt geopteerd het E-forms pakket (zie info organisatie - Tools) niet te installeren bij de lokale besturen. Besturen die het opportuun achten, na alle Belgische opzoekmogelijkheden te hebben uitgeput, een verzoek om inlichtingen op te maken, zijn aangewezen op het gebruik van het modelformulier “vraag om inlichtingen”.

Het exceldocument dient gericht aan invorderingsbijstand_vlabel@fb.vlaanderen.be (opgelet : underscore tussen invorderingsbijstand en vlabel !). VLABEL zal instaan voor de input in de E-formsapplicatie en de overdracht, via het CVB, van het dossier aan de buitenlandse autoriteit.

Het verzoekende bestuur zal van VLABEL een kopij ontvangen van het overgemaakte bestand.

VLABEL communiceert het resultaat van de opzoekingen aan het verzoekende lokale bestuur