Wat is de erfbelasting?

De erfbelasting is een belasting op erfenissen. De erfbelasting is een verzamelnaam voor twee belastingen:

  • het successierecht: is verschuldigd bij het overlijden van een persoon die zijn fiscale woonplaats in het Vlaams Gewest heeft.
  • het recht van overgang bij overlijden: is verschuldigd bij het overlijden van een persoon die zijn fiscale woonplaats niet in België heeft, maar wel in Vlaanderen gelegen onroerende goederen bezat.