Ekeren - Laar

Het goed

Gemeente

Ekeren

Adres

Laar

Type

Grond                                                                               

Kadaster

3e afdeling (Ekeren), sectie E, percelen  nummer 157 C P0000 en 154 H P0000

Eigenaar

Vlaamse overheid

Beschrijving

Gewestplan: gebied voor gemeenschapsvoorzieningen en openbaar nut (154 H) en gebied voor service-residentie, gemeenschapsvoorzieningen en openbaar nut, woongebied (157 C) - Gvg - Gmo - Gvkr - Gvv - gelegen in effectief overstromingsgevoelig gebied + recent overstroombaar gebied /niet in risicozone - niet opgenomen in de inventaris van bouwkundig erfgoed, landschapsatlas, inventaris van houtige beplantingen met erfgoedwaarde, de inventaris van historische tuinen/parken of in een vastgestelde archeologische zone - gelegen in signaalgebied "het Laar".

Oppervlakte

4 ha 18 a 04 ca (kadastrale opp.)

KI

53,00 euro

Stedenbouw 

stedenb. uittr. dd. 15/05/2020 – GRUP afbakening grootstedelijk gebied

Bodemattest

Blanco bodemattesten dd. 18/05/2020

EPC waarde

-

AREI-attest

-

Ligging

Ekeren

Staat

-

Voorzieningen

-

Gebruik

vrij van gebruik

De verkoop

Type

Verkoop uit de hand aan meest biedende

Voorwaarden bieding

Biedingen kunnen schriftelijk gedaan worden tot en met maandaag 14 december 2020  per e-mail naar hans.duyck@vlaanderen.be of schriftelijk naar Kievitplein 20 bus 1, 2018 Antwerpen tav. Dienst vastgoedtransacties, Dhr. Hans Duyck. Kortelings na het verstrijken van de termijn waarbinnen geboden kan worden, zullen wij een bijeenroeping organiseren van de bieders. Wij vangen aan bij het hoogste bod. Het goed wordt toegewezen aan diegene die op de bijeenroepingsdag het hoogst aanvaardbare bod uitbrengt.

Bezoek

Verdere inlichtingen en foto's op www.immoweb.be

Referte

-                                                                                                                                                                                                       

Inlichtingen
Hans Duyck
Commissaris