Doel van Richtlijn 2010/24/EU

Met Richtlijn 2010/24/EU (dd. 16/03/2010) beoogt de Europese unie de creatie van een uniform juridisch kader. Een kader waarbinnen de EU-lidstaten (staatkundige onderdelen inbegrepen), mekaar om invorderingsbijstand kunnen verzoeken ten behoeve van de invordering van onbetaald gebleven schuldvorderingen.