Bevoegdheidsoverdracht vanaf 1 januari 2015

Wat verandert er?

Vanaf 1 januari 2015 is de Vlaamse Belastingdienst bevoegd voor de inning van de erfbelasting (successierecht en recht van overgang bij overlijden).

  • door wijziging in de wetgeving verandert de naam "Successierechten" in "Erfbelasting"
  • de wetgeving wordt overgebracht van het Wetboek der Successierechten naar de Vlaamse Codex Fiscaliteit

 

Attest van erfopvolging

Het afleveren van een attest van erfopvolging blijft ook na 1 januari 2015 een federale bevoegdheid. De Vlaamse Belastingdienst kan deze attesten niet afleveren.

Voor meer informatie, zie: Attest of akte van erfopvolging

 

Overdracht lopende dossiers

Tot 31 december 2014 is de FOD Financiën bevoegd voor de afhandeling van de dossiers. Vanaf januari worden nog openstaande dossiers overgenomen door de Vlaamse Belastingdienst. In onderstaande tabel is ene overzicht van de werkwijze weergegeven.

Verwerking van de ingediende aangiften Successierechten / Erfbelasting

Periode

Verwerking

aangiftes tot 30 november 2014 ontvangen door de FOD Financiën

  • berekening van de successierechten door de FOD Financiën
  • overmaking van openstaande dossiers aan de Vlaamse Belastingdienst in de loop van januari 2015
  • inning van eventuele openstaande schulden door de Vlaamse Belastingdienst; hiervoor wordt een nieuwe afrekening gestuurd, zodat op het juiste rekeningnummer en met de juiste mededeling kan worden betaald

aangiftes tussen 1 en 31 december ontvangen door de FOD Financiën 

  • overmaking van de aangifte aan de Vlaamse Belastingdienst
  • berekening van de erfbelasting door de Vlaamse Belastingdienst
  • verzending van het aanslagbiljet door de Vlaamse Belastingdienst

aangiftes na 1 januari: te bezorgen aan de Vlaamse Belastingdienst