Beperkte verstoring in de aanmaak van aanslagbiljetten onroerende voorheffing

  • 28 augustus 2019

Onvoorziene wijzigingen in de kadastrale bronbestanden, zorgen voor een beperkte verstoring in de aanmaak van aanslagbiljetten onroerende voorheffing (OV). De Vlaamse Belastingdienst benadrukt dat het enkel gaat om de vorm of de timing van het verstuurde aanslagbiljet, en niet om fouten in de berekening. De verzonden aanslagbiljetten mogen dan ook normaal betaald worden met vermelding van de gestructureerde mededeling.

De mogelijke verstoring bij de aanmaak en verzending:

  • In een beperkt aantal gevallen werden meerdere aanslagbiljetten verzonden, zonder gegarandeerde tussenperiode van minstens zes maanden. De tussenperiode van zes maanden moet voorkomen dat belastingplichtigen kort na mekaar twee maal hun onroerende voorheffing moeten betalen. In zo’n geval kunt u heel eenvoudig een afbetalingsplan krijgen.
  • In sommige gevallen is de geadresseerde gewijzigd: bij gehuwde partners is het nu bijvoorbeeld de vrouw die als geadresseerde op het aanslagbiljet vermeld staat, terwijl dit de voorbije jaren steeds de man was of omgekeerd.
  • De groepering van eigendommen op hetzelfde aanslagbiljet blijkt soms verstoord, waardoor de onroerende goederen in uw bezit niet allemaal gegroepeerd staan op één aanslagbiljet, maar uitgesplitst blijken over verschillende aanslagbiljetten.

Meer uitgebreide informatie:

  • Geen garantie op 6 maanden tussentijd

Als een aanslagbiljet OV niet binnen het jaar zelf verstuurd kon worden, ontvangt u op een bepaald moment meerdere aanslagbiljetten OV in hetzelfde kalenderjaar: dat voor het lopende kalenderjaar zelf, en een inhaalbeweging voor eerdere jaren. De Vlaamse Belastingdienst zorgt er normaal gezien dan voor dat er altijd minstens zes maanden verstrijken tussen die opeenvolgende aanslagbiljetten. Door de wijziging in de kadastrale bronbestanden is de link tussen de gegevens van opeenvolgende jaren verbroken, en kan het gebeuren dat de Vlaamse Belastingdienst dit algemeen principe niet automatisch kon toepassen. In dat geval ontvang u dus twee of meer aanslagbiljetten op een paar weken of maanden tijd.

In dat geval volstaat het om de Vlaamse Belastingdienst te contacteren om een afbetaling te vragen. De Vlaamse Belastingdienst kent deze toe zonder verdere formaliteiten.

De aanvraag kunt u doen via het contactformulier op https://belastingen.vlaanderen.be/email (“Contacteer ons”, onderaan de pagina) of via brief naar Vaartstraat 16 – 9300 Aalst.

  • Wijziging van de geadresseerde bij gehuwden

Het aanslagbiljet van de onroerende voorheffing wordt bij meerdere eigenaars naar die persoon gestuurd die als eerste in de kadastrale bronbestanden vermeld staat. Dit is vaak het geval bij gehuwden. Door de wijziging in de bronbestanden kan het gebeuren dat dit plots anders is. Een aanslagbiljet dat jarenlang op naam van de ene partner werd verstuurd, kan u nu ontvangen op naam van de andere partner. Dat is enkel een kwestie van adressering, er is geen enkele wijziging aan het eigenaarschap zelf.

  • Niet alle eigendommen op het aanslagbiljet

De Vlaamse Belastingdienst groepeert de onroerende goederen die in dezelfde gemeente liggen en die van dezelfde eigenaar(s) zijn normaal gezien op hetzelfde aanslagbiljet. Een specifieke “groeperingscode” zorgt daarvoor. Door de wijziging in de bronbestanden is deze groeperingscode niet altijd dezelfde gebleven. Dat betekent dat verschillende onroerende goederen op verschillende aanslagbiljetten kunnen terechtkomen. Elk aanslagbiljet krijgt daardoor ook zijn eigen totaalbedrag en betaaltermijn.