Beperkte verstoring in de aanslagbiljetten onroerende voorheffing: in sommige gevallen is de geadresseerde gewijzigd

  • 5 september 2019

Onvoorziene wijzigingen in de kadastrale bronbestanden, zorgen voor een beperkte verstoring in de aanmaak van aanslagbiljetten onroerende voorheffing (OV). In sommige gevallen is de geadresseerde gewijzigd. Om deze reden kan het zijn dat uw aanslagbiljet voor de onroerende voorheffing uitzonderlijk op naam van uw partner staat, terwijl deze de voorbije jaren steeds op uw naam stond, of omgekeerd.

Dit is enkel een kwestie van adressering, er is geen enkele wijziging aan het eigenaarschap zelf. De verzonden aanslagbiljetten mogen dan ook normaal betaald worden met vermelding van de gestructureerde mededeling.

Meer informatie over deze verstoring kan u terugvinden in het nieuwsbericht van 28 augustus 2019.