Aan welke voorwaarden is een verzoek tot invordering gekoppeld?

De richtlijn koppelt een aantal voorwaarden aan een verzoek om invorderingsbijstand (RL art 11)

- De aanslagen opgenomen in het verzoek om invorderingsbijstand mogen niet meer het voorwerp uitmaken van een hangend bezwaar of beroep. (RL art 11,1 - decreet art 10 §1)

- De verzoekende staat dient eerst in eigen land passende invorderingsmaatregelen te nemen of genomen te hebben. (RL art 11,2 - decreet art 10 §2)