Tarieven voor 01/01/2016

Het bedrag van de verkeersbelasting wordt berekend aan de hand van wettelijk vastgelegde tariefschalen per soort van voertuig (personenauto's, vrachtwagens, motorfietsen, tractoren, enz.).

Hoeveel u betaalt is afhankelijk van de parameters van uw voertuig:

het vermogen van de motor in fiscale PK, voor personenauto's, autobussen, enz...;

de maximaal toegelaten massa (MTM). Voor vrachtwagens is dat de som van het gewicht van het voertuig in lege toestand en van het nuttig laadvermogen of de MTM van het samenstel (bijvoorbeeld: vrachtwagen en aanhangwagen)

Opgelet: de tarieven voor personenwagens, motorfietsen, aanhangwagens tot en met 3500 kg en de forfaitaire belasting worden jaarlijks geïndexeerd op 1/7.

U kan de tarieven raadplegen in onderstaande documenten: