Wanneer wordt een woning of gebouw geschrapt uit de inventaris?

De woning of het gebouw werd opgenomen op de lijst verwaarlozing

Als u meent dat de gebreken zijn hersteld, meldt u dit samen met de vraag om de woning of gebouw te schrappen aan de inventarisbeheerder (via aangetekend schrijven). Vergezeld met de nodige bewijzen van herstel. Na een onderzoek zal de inventarisbeheerder u schriftelijk op de hoogte stellen van zijn onderzoek en het feit of het pand al dan niet geschrapt werd uit de inventaris.

 

De woning werd ongeschikt/onbewoonbaar verklaard

Als u meent dat de gebreken werden hersteld, meldt u dit aan de gemeente. Zij zullen een nieuwe controle uitvoeren. Is de woning opnieuw in orde, dan leveren zij een conformiteitsattest af.

Dit attest bezorgt u aan de inventarisbeheerder die de woning vervolgens zal schrappen uit de inventaris. De inventarisbeheerder brengt de eigenaar schriftelijk op de hoogte van de schrapping.

Opgelet

Het gebouw of de woning kan opgenomen zijn op beide lijsten. Een schrapping gebeurt pas indien het gebouw of de woning is geschrapt uit beide inventarislijsten.

Voorbeeld:

Uw woning werd op 10/10/2014 opgenomen op de lijst ongeschikt/onbewoonbaar. Op 25/11/2014 werd ze opgenomen op de lijst verwaarlozing. De inventarisbeheerder schrapt de woning uit de lijst verwaarlozing op 01/06/2015 omdat alle gebreken met betrekking tot de verwaarlozing werden hersteld.

De woning blijft opgenomen op de lijst van ongeschikt/onbewoonbare woningen en er kunnen nog belastingen verschuldigd zijn.