Wanneer is de heffing verschuldigd?

De heffing is verschuldigd zodra de woning gedurende twaalf opeenvolgende maanden is opgenomen in de inventaris.

Zolang de woning niet is geschrapt uit de inventaris, blijft de heffing, vanaf de datum van de eerste verjaardag van de opname ervan, jaarlijks verschuldigd.

In het laatste kwartaal dat voorafgaat aan de datum van opname stuurt de inventarisbeheerder een herinneringsbrief aan de betrokkenen waarin hij wijst op:

  • Het feit dat het pand nog steeds geïnventariseerd is
  • De gevolgen van de verjaardag van de inventarisatie
  • De mogelijkheid tot schrapping

Of u vervolgens een aanslagbiljet ontvangt hangt af van het feit of de heffing opgeschort/vrijgesteld is of niet.

De heffing is niet opgeschort of vrijgesteld

Er wordt een aanslagbiljet verstuurd in het kwartaal volgend op het kwartaal waarin de heffing verschuldigd is.

Voorbeeld:

Een pand wordt opgenomen op 10/09/2014. De heffing is verschuldigd op 10/09/2015 omdat zij dan gedurende twaalf opeenvolgende maanden is opgenomen. 10/09/2015 valt in het derde kwartaal van 2015. Tenzij de inventarisbeheerder een opschorting of vrijstelling toekende, zal er in de periode 01/10/2015 – 31/12/2015 (het vierde kwartaal) een aanslagbiljet verzonden worden.

De heffing is opgeschort

Er wordt geen aanslagbiljet verstuurd, tenzij niet voldaan wordt aan de voorwaarden die verbonden zijn aan de opschorting. In dat geval wordt het aanslagbiljet verzonden in het kwartaal na het kwartaal waarin de opschorting afliep.

Voorbeeld:

Persoon A verkrijgt een opschorting wegens renovatiewerken van 16/06/2014 tot en met 15/06/2018 (het tweede kwartaal van 2018). De woning werd opgenomen op 15/03/2014. In principe zijn er heffingen verschuldigd op 15/03/2015, 15/03/2016, 15/03/2017, 15/03/2018, enzovoort.

De heffingen die opgeschort zijn zullen tijdens het derde kwartaal van 2018 verstuurd worden, indien niet voldaan werd aan de voorwaarden die verbonden zijn aan deze opschorting.

Een vrijstelling werd toegekend

Voor heffingen die werden vrijgesteld, zal geen aanslagbiljet verstuurd worden.

Voorbeeld:

Persoon A verkreeg een vrijstelling enige woonst van 15/06/2010 tot en met 26/06/2013. Gedurende deze periode zijn er geen heffingen verschuldigd en zal hij geen aanslagbiljetten ontvangen.