Belasting

Erfbelasting

Voorwerp betwisting

Taxatie KB-Lux tegoeden

Rechtbank of Hof

Rechtbank eerste aanleg West-Vlaanderen

Plaats

Afdeling Brugge

Rolnummer

05/2275/A

Datum uitspraak

13/06/2017

Status

Definitief

 

Samenvatting

De erfgenamen werden gecontacteerd door de algemene administratie van de bijzondere belastinginspectie (BBI) in het kader van ontduiking in de personenbelasting. De overledene W. R. was eigenaar van een rekening bij de Kredietbank te Luxemburg.

De bijzondere belastinginspectie zou de erfgenamen gemeld hebben dat er ook een regularisatie in de successierechten zou volgen. De erfgenamen dienden hierop spontaan een bijvoeglijke aangifte van nalatenschap in op het registratiekantoor met de tegoeden te Luxemburg.

Naderhand werd een tweede bijvoeglijke aangifte ingediend met aanvraag tot teruggave van de betaalde successierechten, boete en intresten op de KB Lux tegoeden. Dit omwille van het feit dat de bewijsstukken onrechtmatig zouden zijn verkregen door de administratie van de BBI.

De teruggave werd geweigerd.

De rechtbank van eerste aanleg te Brugge oordeelde dat op basis van de gegevens van het dossier niet blijkt dat de bijvoeglijke aangiften maar werden ingediend ten gevolge van de acties die werden ondernomen door de administratie van de BBI of door de administratie van de BTW, registratie en domeinen. De erfgenamen hadden dus de volledige keuzevrijheid. Uiteindelijk hebben zij met kennis van zaken en weloverwogen (en dus met kennis van de mogelijke gevolgen) ervoor gekozen om spontaan bijvoeglijke aangiften te doen van het saldo van de buitenlandse rekening. Die bijvoeglijke aangiften zijn dan ook rechtsgeldig tot stand gekomen. Het is verder duidelijk dat de administratie van de BTW, registratie en domeinen op geen enkel ogenblik gebruik heeft gemaakt van enig document uit het KB-Lux dossier. De taxatie is hier enkel gebeurd op basis van de ‘spontane’ bijvoeglijke aangiften. Het bewijsmateriaal – zij het op onrechtmatige wijze verkregen – heeft dus op geen enkele wijze een rol gespeeld in deze taxatie.