Belasting

Erfbelasting

Artikel

Artikel 5 van het Wetboek Successierechten (tegenwoordig artikel 2.7.1.0.4 VCF)

Voorwerp betwisting

Inkorting sterfhuisclausule

Rechtbank of Hof

Hof van Cassatie

Plaats

Brussel

Rolnummer

F.15.0189.N

Datum uitspraak

24 maart 2017

Status

Definitief

 

Samenvatting

Bij toepassing van artikel 5 van het Wetboek Successierechten (vóór de opheffing ervan, voor wat betreft het Vlaams Gewest, bij artikel 5.0.0.0.1, 4° van de Vlaamse Codex Fiscaliteit van 13 december 2013) wordt de toebedeling aan de langstlevende echtgenoot boven de helft van het gemeenschappelijke vermogen in zijnen hoofde als een legaat belast.

Een huwelijksvoordeel valt niet in de nalatenschap, maar behoort de langstlevende echtgenoot toe ingevolge de vereffening en verdeling van het huwelijksvermogensstelsel. De inkorting van het voordeel heeft niet tot gevolg dat het voordeel alsnog in de nalatenschap valt en derhalve onderworpen zou zijn aan het successierecht.

Het middel dat ervan uitgaat dat inkorting van het huwelijksvoordeel tot gevolg heeft dat het voordeel steeds in de nalatenschap valt, ook buiten het geval dat het voordeel bij toepassing van artikel 5 W. Succ. wordt gelijkgesteld met een legaat, faalt naar recht.