Belasting

Procedure

Artikel

1022 Ger.W.

Voorwerp betwisting

Rechtsplegingvergoeding in fiscale zaken

Rechtbank of Hof

Hof van Beroep

Plaats

Gent

Rolnummer

2014/AR/2297

Datum uitspraak

13/10/2015

Status

Voorlopig

 

Samenvatting

Het hoger beroep in deze zaak had alleen betrekking op de gerechtskosten in eerste aanleg. Tegenpartij is van mening dat wanneer de belastingplichtige in een fiscaal geschil in het ongelijk wordt gesteld, deze niet mag veroordeeld worden tot het betalen van een rechtsplegingsvergoeding ten voordele van de belastingoverheid.

Het Hof van Beroep te Gent stelt dat het Grondwettelijk Hof in zijn arrest 70/2015 uitdrukkelijk wijst op het belang van de toepasbaarheid van het systeem van de rechtsplegingsvergoeding op alle partijen en naar de wederkerigheid van dit systeem.

Het Hof van Beroep treedt dit standpunt volledig bij en verklaart het hoger beroep ongegrond.